Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

10.07.2017 07:21

Víte, jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou? Na první pohled se může zdát, že se jedná o to samé. Není tomu tak. Půjčka je obecný název pro všechny druhy půjček, úvěrů apod. Úvěr je určitým druhem půjčky. Úvěr je vždy pouze peněžitý tzn. úvěrem si vždy půjčíte finanční částku. Na rozdíl od půjčky, kde si můžete půjčit  jak peníze, tak např. auto od souseda nebo litr mléka. Úvěr mohou poskytnout pouze subjekty k tomuto podnikání určené tzn. banky, spořitelní družstva apod. Těžko si od známého půjčíte peníze a mezi sebou sepíšete smlouvu o úvěru, ale smlouvu o půjčce. Můžeme si představit půjčku jako ovoce a úvěr jako jablko. Úvěr je tedy jenom přesnějším poddruhem půjčky.